Gebruik van deze internetsite

Het bezoeken en bekijken van deze site, inclusief alle hieruit voortvloeiende gevolgen, geschiedt op eigen risico, voor eigen rekening en op eigen verantwoording.
De inhoud is informatief bedoeld. De in deze site opgenomen links (snelkoppelingen) waren ten tijde van het vervaardigen van deze site juist en worden regelmatig op juistheid gecontroleerd en bijgewerkt.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Superstar behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, scripts, layout, beeld- en ander grafisch materiaal). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, de auteur in kwestie of rechtmatige toestemming van de rechthebbende(n). U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Als u van mening bent,dat er auteursrechtelijk beschermd materiaal in deze site is opgenomen dan verzoeken wij u dit te melden middels het contactformulier.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Superstar, evanals haar toeleverancier(s), medewerkers(en), webteam of andere op enigerlei wijze hieraan verbonden medewerkers of relaties, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht dan wel voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de (on)mogelijkheid de website te kunnen raadplegen. U zult bovengemelde personen of instanties beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wijzigingen

Superstar behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde en zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Indien u vragen heeft kunt u hiervoor het contactformulier benutten.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer

Industrie- en Handelsonderneming Superstar B.V.

Superstar is een Nederlands bedrijf opgericht in 1947, gespecialiseerd in het maken van professionele schmink voor zowel de amateur als de professional. Superstar is een van de grondleggers van de professionele schmink en heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Aqua Face- and Bodypaint zoals die nu is, van de schmink stiften tot de prachtige heldere kleuren in de schmink op waterbasis vandaag de dag.

  • Florijnstraat 12, 4903 RM Oosterhout
  • +31 (0)162 457 400
  • info@superstar.nl
  • BTW NL008701763B01
  • KvK 20053375
keyboard_arrow_up